ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Колобрите

Законът на Дуло Близки до друидите по своите функции са и древнобългарските жреци – КОЛОБРИТЕ. Самите друиди също са носили почтителното звание КОЛ, чието производно в съвременния английски HOLY означава “свещен”. Подобни звания са но- сили още и жреците на древния Шумер и на съвременната му Протоиндийска цивилизация в долината на р. Инд. Обрядът на ритуалното постригване на детето-брахман също се нарича КАУЛА. Когато навърши три години, то се постригва, като му се оставя на темето кичур коса (чембас). Същото ритуално постригване се провежда и сред народите на Памир, но когато мъжкото дете навърши един слънчев месец (31 дни). () Духовникът, който извършва обряда, се нарича КУЛБЪР, производно на КОЛОБЪР.

14212010_1215001161853302_2775268986848055601_n.jpg - 61.71 Kb

Продължение...

 

 

СЛЪНЦЕТО Е ПОРТАЛ ЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Слънцето е портал за цивилизации, които пътешестват из Вселената, използвайки форма на хипердименсионна математика, основана на сакралната геометрия. Сонди се изпращат в петната на Слънцето, за да изследват състава и поведението на звездата. Това, което е било открито, би шокирало учените от официалната научна общност, които вярват, че Слънцето е гигантски генератор за ядрен синтез (виж изобр.). Вместо това било потвърдено, че Слънцето има електрическа природа и неговите изхвърляния на плазма (виж изобр.) служат на пътешестващи из Вселената цивилизации като портали за влизане във и излизане от нашата Слънчева система.

yapay-gne.jpg - 347.03 Kb


Продължение...

 

 

Вярата на българите Първата, Единствена и Основна религия на Българите е Тенгрианството.

Тенгрианството е Прамайката на Зороастризма, Хиндуизма, Юдаизма, Будизма, Християнството и Исляма.

В Българския пантеон има две категории божества. Към първата се отнася Всевишният Бог Тангра, а към

втората – всички останали божества, наречени с общото название „алпи“. Алпи са Слънцето, Луната и другите

планети, но алпи са и свръхчовешките божества, съответстващи на известните богове от другите

индоевропейски митологии – те са алпите-диви. Повечето от алпите диви са известни под имената

на свещените животни, в чиито образ се превъплъщават.  Това са алпите Барс, Баран (Овен),

Барадж (Змей), Сокол. В мита за раждането на боговете още се разказва, че от старшите алпи

са се родили средните алпи, които са всъщност хората от божествен произход. За разлика от

небесните светила и алпите-диви, Тангра е представен като космически разум, без образ и

подобие. „Тангра е духът на Вселената.

gravatar_shield_small.jpg - 186.27 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Телефон: +43 660 1055140

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности