Get Adobe Flash player

ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Българските Орион и Сириус

Дори да не познаваме съзвездията, когато се взираме в звездното небе, въображението

ни като че ли само започва да рисува странни фигури от линии, съединяващи бляскавите

звезди, в които виждаме различни предмети, познати ни от еже­дневието. Вероятно по

подобен начин са се появили първите съзвез­дия в Древен Вавилон и Египет, преди поне

4 500 години. Днес техните имена не са ни известни, но по рисунки намерени в ня­кои

египетски гробници може да се счита, че съзвездието Ори­он е било отъждествявано

с Озирис, съзвездието Бик - с него­вият сатанински брат Сет, а звездата Сириус (Сот) -

с Изида

orion i sirius.jpg - 14.31 Kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължение...

 

БИОАНАЛИЗАТОР  С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ

БИОСКЕНЕР (КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР)

четвърто поколение

Третото поколение квантов анализатор е високотехнологично електронно

устройство за преглед на здравното състояние на човешкия организъм.

Теоретически основан върху квантовата медицина. Квантовият анализатор

използва научните постижения в електронната техника,за отчитане и анализ

на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ,

дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.

Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени

повече от 240 показателя за Вашето здраве и ще бъдат отчетени най-ранни

признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.

kvantov.jpg - 57.83 Kb

Продължение...

 

"Тигрите на смъртта"

С моите братя и сестри, по-късно описани като „тигрите на смър­тта“, което е голям смях за съучениците ми да се пишат такива работи, оказа се че никой не е разбирал за контрабандата с как­во съм се занимавал и аз и всички тогава, за голямата ми любов как сме се срещали тайно по паркове и сме се крили по апарта­менти и квартири, нито за духовната ми група, съществуването, движението ми в страната и реализирането на първата духовна мисия да се защити страната енергийно, за което ги поздравя­вам, че цялото им ЦРУ и ФБР и съветското им КГБ не успяха да пробият кодовете и изградената на приятелско-братски взаи­моотношения между моите съученици така да ги нарека, набор ‘74 дори ‘73 после се включиха. За това мога да ги поздравя да си разпуснат службите, направо си ги разпуснете хора, смешно е просто, виждам го сега след години, че вие харчите народни пари, може случайно и шефовете на тези служби да подадат ос­тавка.

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

България, град ЛОВЕЧ

Телефон: 00359877158444

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности