ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Извънземни биологични същности

Тъй като човешкото съзнание не е подготвено за живота след смъртта, всичко, което е останало от неговите енергий­ни кванти, ще се асимилира в тела на киборги в други видове синтетични форми на живот или в извънземна биологична същност. Вмомента духовно разединените хора, живеещи на Земята, ще се асимилират в синтетични форми на живот, проя­вяващи се като извънземни биологични същности, които всъщ­ност са били човешки души в човешки тела в миналите времеви линии. Повечето от най-малките ИБС извличат хранителните вещества от светлината, подобно на растения. Те не са в състо­яние да растат, да се размножават и да преминават в по-високи измерения на съзнанието. Някои от извънземните биологични същности се върнаха на Земята от бъдещето, за да се опитат да преобразуват човешкия генетичен код в тази времева линия на Земята и по този начин да се спасят.

 

alien-abduction-607250.jpg - 35.41 Kb

Продължение...

 

Тайните на Боян Мага - духовния водач на богомилите

За повечето хора водача на богомилите е поп Богомил/на­ричан от богомилите Йеремия/, но според много източници, като Учителя Петър Дънов, Николаи Раинов, Боян Боев, Влад Пашов и др., начало на движението е Боян Мага – княз Бене­амин, който е син на цар Симеон и брат на цар Петър. А Йере­мия – Богомил е негов помощник.

Кой е Бенеамин? И защо е известен като Боян Мага? Богомилите са имали ясно изразена йерархия в своето движе­ние, на върха на която е стоял именно Боян с чин архиепископ на движението. Освен него архиепископи и помощници са били Богомил и Гаврил Лесновски. По – нататък структурата се разклонява в епископи, презвитери – още известни като съвър­шени и избрани, и завършва с вярващи и углашени. Разбира се, не всеки, достигнал ниво съвършен, е заемал епископска длъж­ност. Да си съвършен, е за начало да минеш през определени посвещения и изпити, свидетелстващи за духовна степен и зна­ния. Някои от съвършените са заемали длъжностна епископ – създавали са и са управлявали т.нар. богомилски църкви.

300px-med_gallery_10180_64_106229.jpg - 62.52 Kb

 

Продължение...

 

Българите са потомцина най-древното население на Балканскияполуостров

Търсенето на синтез между Хунорската и Тракийската те­ория за етногенезиса на българите не е насочено само към ми­налото. Целта на този ситнез е да се докаже, че въпреки голе­мите миграции на древни ябългарски народ, именно Балканска България е нашата “Земя завинаги”, нашата “Обетована земя”. Именно днешна България е нашата прадревна люлка, която на­пуснахме в зората на човешката история и към която се завър­нахме преди хилядолетие и половина. Следва да се има предвид, че предлаганият синтез би из­глеждал абсурден, ако се приеме, че в периода IV–VI в. “хунори” е идентично по значение на “хуни”. Редица исторически данни подсказват, че в едни по-широки етногеографски рамки терми­нът “хунори” не е идентичен с “хуни”, а обозначава група от по­вече или по-малко сродни като бит, раса и материални култура европеидни народи, населяващи огромното пространство от река Сър-Даря до езерото Байкал. Втози етногеографски кон­текст българите също са хунори.

avitohol_small.jpg - 155.71 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности