ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}


Лечебно възстановителна технология директно от Кремъл Русия

 

Устройство "Водолей" е Хомеопатична лаборатория от Ново Поколение

Връх в биорезонансната терапия при инфекциозни заболявания

 • Информационно вълновата терапия – една нова дума  в медицината.
 • Уреда Водолей работи с КВЧ и ФРИ (

  крайно висока честота) (фоново резонансно излъчване).
 • Структуриране на водата за 10 минути.
 • Технология премахваща инфекции.
 • Технология за диагностика и терапия.
 • Възстановяване на енергийната структура на организма за 1 минута въздействие с „Водолей“Мигновено повлиява електро магнитния имунитет.
Купете сега апарат ВОДОЛЕЙ  промоция само за 990 лева!
Вземете Вашият домашен лекар сега!
Телефон за контакт: 0877 158 444
---------------------------------------------------------------------------------------------

Healing recovery technology directly from the Kremlin Russia

Aquarius Device is a New Generation Homeopathic Laboratory

A peak in bioresonance therapy for infectious diseases

Information wave therapy - a new word in medicine.

The Aquarius device works with RFC and RFI (extreme high frequency) (background resonance radiation).

Structuring the water for 10 minutes.

Technology that removes infections.

Diagnostics and therapy technology.

Restoring the energy structure of the body for 1 minute impact with Aquarius

Instantly affects electromagnetic immunity.

Buy now WATERWAY PROMOTION only for 990 leva!

Get Your Home Doctor Now!

Contact phone number: +359 877 158 444

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исцеляющая технология восстановления непосредственно из Кремля Россия

Контактный телефон: +359 877 158 444

Получите ваш домашний доктор сейчас!
Купить ВОДОПРОВОДНАЯ ПРОМОТИРОВАНИЕ только для 990 левов!
Мгновенно влияет на электромагнитный иммунитет.
Восстановление энергетической структуры тела для 1-минутного удара с помощью Водолея
Диагностика и терапия.
Технология, которая удаляет инфекции.
Структурирование воды в течение 10 минут.
Устройство Aquarius работает с RFC и RFI (фоновое резонансное излучение).
Информационная волновая терапия - новое слово в медицине.
Пик в биорезонансной терапии инфекционных заболеваний
Устройство Водолея - это гомеопатическая лаборатория нового поколения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heilende Erholungstechnologie direkt vom Kreml Russland

Aquarius Device ist ein homöopathisches Labor der neuen Generation

Ein Höhepunkt in der Bioresonanztherapie für Infektionskrankheiten

Informationswellentherapie - ein neues Wort in der Medizin.

Das Aquarius-Gerät arbeitet mit RFC und RFI (Hintergrundresonanzstrahlung).

Strukturierung des Wassers für 10 Minuten.

Technologie, die Infektionen entfernt.

Diagnostik und Therapietechnik.

Wiederherstellen der Energiestruktur des Körpers für 1 Minute Wirkung mit Wassermann

Beeinflusst sofort die elektromagnetische Immunität.

Kaufen Sie jetzt WASSERWEG-FÖRDERUNG nur für 990 Leva!

Holen Sie sich Ihren Hausarzt jetzt!

Kontakttelefonnummer: +359 877 158 444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La tecnología de recuperación curativa directamente desde el Kremlin Rusia

Aquarius Device es un laboratorio homeopático de nueva generación

Un pico en la terapia de biorresonancia para enfermedades infecciosas

Terapia de ondas de información: una nueva palabra en medicina.

El dispositivo Aquarius funciona con RFC y RFI (radiación de resonancia de fondo).

Estructurando el agua por 10 minutos.

Tecnología que elimina infecciones.

Diagnóstico y tecnología de terapia.

Restaurando la estructura de energía del cuerpo para un impacto de 1 minuto con Acuario

Al instante afecta la inmunidad electromagnética.

¡Compra ahora PROMOCIÓN DE VÍAS ACUÁTICAS solo para 990 leva!

¡Obtenga su médico casero ahora!

Número de teléfono de contacto: +359 877 158 444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕТОД НА ИЗТОЧНАТА МЕДИЦИНА заменяща иглотерапевта!

 

Използвайки сигнала на здравите клетки ние можем да говорим със своя организъм на един език. Съвременно безопасно физиологическо и в същото време  ефективно физиотерапевтическо въздействие с полилечебен ефект.

Ефектът на устройството показва решаване на проблемите  с традиционния подход при класическата конвенционална  медицина:

 • Лечение на остри и хронични инфекции (бактерии, гъбички, вируси);
 • Лечение на глисти и паразитни организми с токсичен ефект;
 • Обезболяването се дължи на процеса на нормализация, особено при заболявания на опорно-двигателния апарат: артрит, артроза, остеохондроза; зъбо и главоболие, мигрена;
 • Възстановяване на имунната система (по-бързо и по-ефективно от билки);
 • Премахване на кожни проблеми (от рани, изгаряния, циреи до невродермит и псориазис);
 • лечение на тютюнева, алкохолна и наркоманна зависимос; лечение при Рак, СПИН, хепатит "C"; подмладяване на клетъчно ниво.

Методи EHF-терапия (крайно висока честота КВЧ), прилагани с «Водолей» позволява на всеки да се възползва от уникалните възможности на съвременната физиотерапия.
„Водолей“ е връх на научните открития при биорезонансно информационна вълновта и фоново резонансна терапия.
Най-ясно и ефективно действие на устройството се показва при решаване на проблеми, които е невъзможно да бъдат решени с традиционния подход.

Има повече от 20 одобрени методологии  за използване на уреда „Водолей“.

Устройството е уникално с това, че се прилага изцяло и липсват противопоказания и алергични реакции при употребата му, забелязва се малко енергийно натоварване на тялото и лекота на работа.

Профилактиката на организма с уреда „Водолей“  може да замести цялостно лечение.

Известно е, че електромагнитните вълни - mm диапазон се намират на границата с инфрачервения диапазон и почти 80% се абсорбира от човешката тъкан. В mm-гама квант енергията се отделя значително по-малко енергия за топлинно движение, осъществява се електронен преход във вибрационната енергия на молекулите и свързване на водородната енергия. Ето защо тази енергия не може да засегне дори най-слабата връзка. Следователно, mm- вълната може да се отрази само на ротационните степени на свобода на молекулите, т.е. оказва информационно въздействие.

В КВЧ излъчването има информационни канали, които са уникални за всеки човек. Човешкото тяло е в състояние селективно да прави разлика между "свързване" с тази мм вълна в отговор на бързата промяна на тяхната ЕЕГ, ЕКГ и т.н. (с други думи, тялото реагира предварително с определена реакция, която, когато се използва правилно, методът е ефективен начин по който се осъществява лечението на много заболявания) . Принципът е построен на резонансната терапия.

Предимства на устройство „Водолей“:
Терапията с това устройство напълно съответства на концепцията и принципите на хомотоксикологията, основана от H. Reckeweg, и е технология, базирана както на модерната EHF-терапия и на концепцията за традиционната източна медицина.

Липсата на странични ефекти, значително намалява срока на лечение, стимулира развитието на най-новата съвременна физикална терапия в посочения диапазон.

Осъществява се синхронизиране на системата на живия организъм чрез излъчване на различни честоти, които могат да променят състоянието на тялото, и обратно, за да се определи честотата, генерирана от тялото, може да се получи информация за състоянието му.

Резонансните честоти съответстват на различни резонанси в клетъчните мембрани, и това, от една страна, позволява на тялото да извършва фина настройка на неговото функциониране, а от друга - позволява въз основа на честотата на трептенията, генерирани в тялото да се получи подробна информация за работата му.

Патологичния процес е полеви стереотип, състоящ се от голям брой на електромагнитни вълни, включително информационния mm резонансен диапазон.

Благодарение  свойствата на полупроводниковата структура на  устройството "Водолей", има ефект на запаметяване, подготовка "картина" на електромагнитното излъчване на болния орган или микроорганизъм. След това с помощта на специален предавател, същите честоти са влезли в контакт с лицето. Тогава започва процеса на подмяна необичайна електромагнитна радиация на вируси или бактерии по външен източник на радиация.

Ефекта върху тялото е най-точното място на честотните характеристики. Организъм, причиняващ болестта неизбежно се отстранява и загива. Здравите клетки също реагират на тези радиовълни, проявява се „ефектът на масата“ като клетките поддържащи се помежду си образуват обща енергия и за разлика от разпръснатите вредни микроорганизми в тялото, те на практика не "забелязват" електромагнитното въздействие. Човешкото тяло остава незасегнато. За използването на устройството, няма абсолютно никакви противопоказания.

Еволюционно разработен така, че да е в мм диапазон на електромагнитно лъчение (EHF - обхват) произтича взаимодействие между живите микроскопични клетки, протозои, бактерии и вируси. Следователно, за да се контролира жизнените функции на тези обекти най-ефективна се оказва една и съща честота. Оказва се, че силата на управляващия сигнал може да бъде изключително малка - сравнима с мощността на излъчване достигащо от звездите. Въздействието на сигнал с такава мощост  се нарича информационен сигнал.

Именно тези свойства на EHF-терапия, свързва всички иновационни постижения на науката и технологията, изкусно съчетани в един уред - "Водолей". Благодарение на този уред има уникална възможност просто чрез натискане на бутона "снимка" на целия спектър от тялото на EHF радиация излъчен от организма, заедно с цялата патогенна флора незабавно изпраща същите тези излъчвания огледално обратно. Получавайки своите собствени излъчвания обратно цялата патогенна флора неизбежно загива.

Инсталация на устройството "Водолей" е такава че улавя излъчването на всеки патогенен фактор, независимо дали тя се корени в тялото на вирус или е огнище на болката от всякакъв произход.  Това става с автоматичен режим, чрез създаване на "снимки" на болестта в обхвата на КВЧ диапазона. Апарата е безразличен към вида (вирус, бактерия) на причинителя на моментното заболяване в организма. Устройството не прави разлика между това, което в момента той "снима" и е безразличен към обекта попадащ в неговия обектив.

Необходимо е правилното определяне на патогенната  зона, към която трябва да се прилага терапията.

Останалото апаратът ще направи сам – заснемайки излъчването от патогенното място ще започне въздействие с тези излъчвания върху огнището обратно. При въздействие с фоново КВЧ излъчване спектралните характеристики на болестта в организма се унищожават. Продължителността на лечението зависи от степента на заболяването.

В много случаи използването на машината "Водолей" е единственият начин да се справи с болестта.

Сред потребителите на устройството "Водолей", регистрирани много случаи на "чудотворно изцеление".

Внимание - не очаквайте чудо на всяка крачка. Апаратът винаги помага. Но не е възможно да се изисква от него той лекува няколко минути заболяване,причинено и натрупвано в продължение на години.

Изисква се ежедневна работа в продължение на седмици, а може би месец.

Успехът е гарантиран, имайте търпение.

Апарата Водолей се явява източник на нискочестотното електромагнитно излъчване, дава възможност за провеждае на терапия с диапазон на милиметрови вълни (ММ терапия и КВЧ – крайно високи честоти терапия) и информационно вълнова терапия.

Апарата може да се използва от лекари с различни специалности а също и за лечение в специализирани оздравителни центрове. С негова помощ се лекуват широк спектър болести в това число с инфекциозни етиологии.

Показани и одобрени за лечение с КВЧ терапия са следните заболявания:

 • Грипни щамове и Вирусни инфекции включително СПИН !
 • Ракови заболявания
 • Гъбични заболявания
 • Възпалителни заболявания на органите на устата и УНГ
 • Срив на имунната система, депресивни състояния
 • Болкови синдроми на всяко място
 • Рани, изгаряния, трофични нарушения
 • Дерматози
 • При заболявания на сърдечно-съдовата система
 • Заболявания на дихателната система
 • Болести на ендокринната система
 • Заболявания на опорно-двигателния апарат
 • Заболявания на стомашно-чревния тракт
 • Чернодробно заболяване
 • Заболявания на пикочно-половата система
 • Синдром на хроничната умора

Този уред няма аналог в света по лечение на инфекциозни болести!

Различни грипни щамове, туберколоза, хепатит, стомашно-чревни инфекции и др.

Основното предназначение на апарата е за борба с вируси, гъбични заболявания, глисти, инфекции и други патогенни флори.

 1. Има бърз ефект при лечение на много болести – ефекта лесно се вижда при терапия, когато има синдром на болка и за няколко минути тя изчезва.
 2. Надежден при експолатация
 3. Лесен за приложение

„Водолей“ има три работни режима като Режим 2 ИВТ (информационно вълновата терапия) се осигурява чрез използване на полупроводникови кристали на индиев фосфид с ефект върху паметта.

При режим 2 се записват електромагнитните излъчвания на болния орган, изготвя се информационна „фотография“ на капсула ИВТв КВЧ дапазон в автоматичен режим за 1 минута.

След включване на апарата полупроводниковиа кристал започва да излъчва записаната и обработена информация във вид на свръх слаби електромагнитни вълни, като в резултат патологията се разпада и клетките, които образуват тъканите на болните органи стават по-устойчиви и оздравяват.

Излъчвателя се закрепя в това място където е била снета информацията или на кръвоносен съд (от 15 минути до 24 часа). Ако излъчвателите са два се закрепят на зоната където е направена „фотографията“ и на сънната артерия.

Метода е основан на това че патологичните тъкани и микроорганизми излъчват свойствени само за тях електромагнитни вълни. Излъчвателя със записаната информация започва да подава на патологичното място излъчване със зафиксираната му честота. В резултат излъчването от болнота място се заменя със свойствено на здравата тъкан излъчване.

Режим 1 се използва в следните случаи:

 • За да изтриете информация излъчвател ИВТ, освен ако преди това той е работил.
 • За да записвате излъчване в биологичната среда (с носните секрети, слюнка, храчки, сълзи, урина, изпражнения, и т.н.) към излъчвател ИВТ. Тази информация след това се прехвърля към водата, хомеопатични зърна, кремове, мазила, които след това се използват за терапевтични цели.

Режим 3 с продължителност 10 минути се използва в следните случаи:

 • въздействие с метода КВЧ терапия (ММ терапия)
 • за структуриране на вода

ИВТ – Информационно вълнова терапия – ново слово в лечението!

Съвременни лекари са добри в диагностицирането, идентифицирането на комплекс заболяване, но незадоволително прилагат основните принципи на лечение. Неправилно отчитат та на имунната система. Честата употреба на антибиотици - води до малко ползи и мног разрушения върху здравето.

В древни времена, знахарите третират по различен начин болните, правят няколко прости но най-необходими неща - рициново масло и клизма. И лечението на всяко заболяване започва отвътре, с пречистването на тялото и на дебелото черво. С чиста вода и "голямата лопата боклук" е способна да се почисти организма от токсини и замърсявания. Древното куфарче на лечителите съхранява; пиявици, ацетил салицилова киселина, кварцови кристали, минерали и скъпоценни камъни.

Минерали и скъпоценни камъни, стрити на прах се използват за потискане на патологичния процес и неговото лечение. Съвременната медицина е рожба на старите лекари знахари. Например: минерал-терапия и хомеопатия, ние обичаме  да избераме и да съхраняваме  своите лечебни камъни, които в младостта са едни,а  в напреднала възраст други. На какво се базира нашият избор? Защо всеки от нас си има свой любим минерал...

Всеки камък излъчва своя собствена определена честота. Вземането на решения и избор става подсъзнателно като любимия ни минерал или скъпоценен камък вибрира във формата на колие, гривна или обици. Носенето на минерала с удоволствие за известно време, насища с липсващите вибрациите и честота, но с течение на времето кристала има нужда от промяна. Искате ли да имате  само един универсален кристал, но и за всякакви случаи в живота ?

Информационно вълновата терапия на основата на която работи апарата Водолей се поддържа от полупроводников кристал „индиев фосфид“.

Неговото въздействие в краткосрочен план бързо ще облекчи болката, ще насити с енергия, предпазва от инфекции и паразитни микрофлора, също от неблагоприятното въздействие на електромагнитните полета за насищане на органи и системи с хармонични, положителни честоти, попълва липсващите вибрации, коригира дисхармоничните честоти които са различни при хроничните заболявания.

Какво чудо кристал, ще попитате вие? Най-новите разработки на руските учени допускат създаването на медицински изделия, насочени към потискане на инфекциозния процес, подобен на работата на антибиотици. Вашият семеен лекар "Водолей", един малък терапевтичен, с размерите на мобилен телефон уред, който работи на ниво контрол на тялото, укрепва здравето на всяка клетка, повишава имунната защита и потиска инфекциите. "Водолей", работи на две нива на управление – физическо и енергийно,  което коренно го различава от всички известни досега съществуващи устройства. Въздействие върху биологичната среда (растения животни хора) се появява в режим на електромагнитно излъчване на изключително висока честота (КВЧ). Това е тази космическа вибрация на Вселената и на самия живот – Енергията на Вселенския разум. Ниско-честотните вибрации на Земята, смесвайки се в Манипура (трета чакра) с  Космическата енергия са в основата на нашето здраве и дълголетие.

В древни времена, нашите предци са живели на Земята, пиейки вода директно от изворите, живейки при "Бог", живеейки в хармония с природата. През изминалия век, много неща се промениха, научно-технологическия напредък доведе нашия живот до удобство и комфорт, но ни "извади"от естествената енергия и излъчване на майката Земя. Ние живеем в металните-бетонени къщи, возим се в метро или с кола, обездвижени сме, храним се с генетично модифицирани храни....

За съжаление, плащаме за всичко това с най-високата цена - нашето здраве и пълноценен живот.

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности