ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

ВСЕЛЕНСКО УЧЕНИЕ НА ИДЕЛ ТАНГ РА :

I НИВО - ЕНЕРГИЙНИ ЗАЩИТИ И АТАКИ. СФЕРИ ЛЪЧИ МЕЧОВЕ.  (ПРАКТИКУВАНО И ПОЗНАТО НА ВСИЧКИ )

II НИВО - ГАЛАКТИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ ИНИЦИАЦИИ С 5 СИМВОЛА НА ИДЕЛ В 8-МА ЧАКРА

III НИВО - ВСЕЛЕНСКИ ПОСВЕТЕН УЧИТЕЛ НА ИДЕЛ НАСТРОЙКА В 13-ТА ЧАКРА С 2 СИМВОЛА. СЕРТИФИКАТ СЕ ИЗДАВА ПРИ ВТОРО И ТРЕТО НИВО

ВСИЧКИ СИМВОЛИ СА КОДИРАНИ И ЗАЩИТЕНИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ БЕЗ НАСТРОЙКА ОТ УЧИТЕЛ КАКТО И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ НОСЯТ ВРЕДА НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ ДУША И ДУХ.

ДЕЯН КОЛЕВ


Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности