ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Извънземни биологични същности

Тъй като човешкото съзнание не е подготвено за живота след смъртта, всичко, което е останало от неговите енергий­ни кванти, ще се асимилира в тела на киборги в други видове синтетични форми на живот или в извънземна биологична същност. Вмомента духовно разединените хора, живеещи на Земята, ще се асимилират в синтетични форми на живот, проя­вяващи се като извънземни биологични същности, които всъщ­ност са били човешки души в човешки тела в миналите времеви линии. Повечето от най-малките ИБС извличат хранителните вещества от светлината, подобно на растения. Те не са в състо­яние да растат, да се размножават и да преминават в по-високи измерения на съзнанието. Някои от извънземните биологични същности се върнаха на Земята от бъдещето, за да се опитат да преобразуват човешкия генетичен код в тази времева линия на Земята и по този начин да се спасят.

 

alien-abduction-607250.jpg - 35.41 Kb

Много от ИБС някога са били хора, участвали във войните от Oрион и са били в плен на Орион, където са използвани в работни колонии. Някои на Земята са били поробени на астрален план от същества от дру­гите раси като Maнтиди, Сивите извънземни и Рептилоидите, които ги отвличат, за да бъдат работници в колонии на други планетни системи. Някои от тях дори и сега се използват като черноработници за отвличането на хора по проекта за пренос на душата MILAB. Много от тях са с изтрито съзнание и те не си спомнят, че някога са били хора.

Това е един от възможните резултати на движението за трансхуманизъм, провеждащо се в момента в тази земна време­ва линия, което води до евентуален бъдещ контрол на нашест­вениците или тъмните сили над душата. След асимилиране на съзнанието в изкуствен интелект и синтетична биология, човек вече не е в състояние да се въплътява в органичната човешка форма. Този човек вече не е в състояние да се въплъти в сферата на човешкото, както е например планетата Земя.

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности