ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Тракийското писмо – по-старо от египетското с 2000 години

Вкнигата „Тракийски хроники” на д‑р Стефан Гайд и не­говият брат акад. Цветан Гайдарски – се представя свещената древна история на трако-българския народ, който в най-дълбо­ката древност се е наричал „тракийски”, по името на своя древен библейски родоначалник, а впоследствие се е нарекъл „българ­ски”, по името на общия език – „богарския”, който са говорели всички обединени в Българската държава тракийски племена. Тези Свети писания на отците ни, ни известяват, че български­ят народ е Богоизбран и Богопосветен от века до века.

И въпреки трудностите и изпитанията, той ще изпълни поверената му от Бога и Светия Завет Светла мисия на циви­лизатор, носител на държавността на Духа и на Свещения ху­манизъм, от чиито плодове се е ползвала цялата модерна циви­лизация.

 

150424-vernasco-egypt-tease_x8jtzl.jpg - 398.03 Kb

Един от най-важните инструменти на траките за национал­но и духовно усъвършенстване е бил божественият им творче­ски език – богарският, езикът, на който говори само Бог. Те са постигали всичко чрез силата на този свой уникален божествен дар и ресурс. Нашият Свещен Богарски език, езикът на Бога, буквално означава „Божествено сътворяващ”, т. е. той е езикът на сътворението, Инструментът, Оръжието и Творческо­то начало на нашата действителност, естественият закон на Всемира. И този свещен дар е в дълбините на нашата памет, в 49‑те процента тракийски гени, които носим в себе си, в езика ни, чиято основа е тракийският език – речта на нашето минало, настояще и бъдеще. И ако това се знаеше, повече хора щяха да говорят на този боготворчески език.

Това писмо, по-старо от египетското с цели 2000 години, и днес е запазено върху многобройни артефакти в различни наши краища, като плочките от Градешница, Караново, Езе­рово и др.

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности