ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

!!! ПРОДАВА СЕ ТЕХНОЛОГИЯ 4Д АУРА ЛАЙФ ВИДЕО СТРИЙМ ЕДИНСТВЕНА В СВЕТА !!!

САЙТ В ТОП 5 НА ГУГЪЛ, НА 3 ЕЗИКА, ПЪРВИЯТ В СВЕТА СЪЗДАДЕН ПО ТЕМАТА

С ДИСТАНЦИОННА МРЕЖА НА РУСКИТЕ УРЕДИ ВОДОЛЕЙ, ВИЗУЛОН, СВЕТОДАР

ИЗСЛЕДВАНИ ХИЛЯДИ ХОРА ПО СВЕТА С АУРАКАМЕРА В ДЪРЖАВИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ - СЪРБИЯ, РУСИЯ, ИТАЛИЯ,АВСТРИЯ, ПОЛША,

ГЪРЦИЯ, ТУРЦИЯ, СЛОВАКИЯ, АНГЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕРНА ГОРА, ЕГИПЕТ.

САЙТ НА ФОНДАЦИЯ СИРИУС - С ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

НА ГАЛАКТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 6ТА И 7МА РАСА

150 000 ЕВРО

4d aura studio.jpg - 23.25 Kb

!!! 4Д АУРА ЛАЙФ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПОТОКА, УНИКАЛЬНОГО В МИРЕ !!!

Сайт в топ-5 Google, на 3 языках, ПЕРВЫЙ В МИРЕ СОЗДАН ПО ТЕМЕ

С ДИСТАНЦИОННОЙ СЕТЬЮ РУССКИХ ФАВОРИТОВ, VISULON, СВЕТОДАР

ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ АУРАКАМЕРЕ В СТРАНАХ С СТАБИЛЬНОСТЬЮ СТРОИТЬ

НАУЧНО-ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ - СЕРБИЯ, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, ПОЛЬША,

ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, СЛОВАКИЯ, АНГЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЕГИПЕТ.

САЙТ ФОНДА SIRIUS - С ВСЕМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 6-Й И 7-Й РАСЫ

€ 150 000

 


!!! 4D AURA LIFE VIDEO STREAM TECHNOLOGY FOR SALE UNIQUE IN THE WORLD !!!

Site in Top 5 Google, in 3 Languages, FIRST IN THE WORLD CREATED ON TOPIC

WITH REMOTE NETWORK OF RUSSIAN FAVORITES, VISULON, SVETODAR

THOUSANDS OF PEOPLE AROUND THE WORLD

AURACAMERA IN COUNTRIES WITH CONSTABILITY TO BUILD

OF RESEARCH AND TREATMENT CENTERS - SERBIA, RUSSIA, ITALY, AUSTRIA, POLAND,

GREECE, TURKEY, SLOVAKIA, ENGLAND, SPAIN, GERMANY, MONTENEGRO, EGYPT.

SIRIUS FOUNDATION SITE - WITH ALL BUILDING PROJECTS

THE GALACTIC CENTERS FOR THE 6TH AND 7TH RACE

€ 150,000

 

!!! 4D AURA LIFE TECHNOLOGIE ZUM VERKAUF EINZIGARTIG IN DER WELT !!!

Website in den Top 5 von Google, in 3 Sprachen, ERSTER IN DER WELT, ERSTELLT DURCH DIE THEMA

MIT FERNNETZ VON RUSSISCHEN FAVORITEN, VISULON, SVETODAR

Tausende von Menschen rund um den Auracamera in Ländern mit einer konstanten Baufähigkeit

VON FORSCHUNGS- UND BEHANDLUNGSZENTREN - SERBIEN, RUSSLAND, ITALIEN, ÖSTERREICH, POLEN,

GRIECHENLAND, TÜRKEI, SLOWAKEI, ENGLAND, SPANIEN, DEUTSCHLAND, MONTENEGRO, ÄGYPTEN.

SIRIUS FOUNDATION SITE - MIT ALLEN GEBÄUDE PROJEKTEN

DIE GALAKTISCHEN ZENTREN FÜR DAS 6. UND 7. RENNEN

150.000 €

 

screenshot_2020-05-02 powerpoint presentation - centrove pdf.png - 709.04 Kb

screenshot_2020-05-02 powerpoint presentation - centrove pdf1.png - 698.28 Kb

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Телефон: +43 660 1055140

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности