ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

РЕЙКИ

Изцеляващата енергия на космоса, енергията на живота! Системата Рейки е достъпна за всеки и се отличава от другите целителски методи с удивителна простота. Рейки се съчетава прекрасно с всички духовни терапевтични методи! Космичната енергия минава през канала и терапевта е само нейн проводник. Когато се поставят ръцете върху тялото на пациента, то само определя количеството енергия, от която се нуждае. По този начин се изключва възможността за увреждане и манипулация. Рейки въздейства едновременно на всички нива (ментално, астрално, етерно, физическо) и се занимава не с целителство, а с изцеление, т.е. създаване на цялостност - възстановяване на връзките с висшия разум.

Ефекти от въздействие на Рейки:

  • Душа - Повишаване на съзнанието
  • Разум - Усилване на съзнанието
  • Физическо тяло - Снемане на стреса
  • Електромагнитна енергия - Отстраняване на причините за болестите, балансиране и усилване на енергията.
  • Химическа структура - Пречистване и унищожаване на отровите
  • Биологическа структура - Изцеление и удължаване на живота

 

МЕЖДУНАРОДЕН РЕЙКИ СЕРТИФИКАТ

I-ва степен - Отваря енергиен канал, позволявайки усвояване на космическата енергия, самолечение

I-ва степен - Отваря енергиен  канал, позволявайки усвояване на космическата енергия, самолечение

II-ра степен - Работа с три символа и мантри, лечение, лечение от разстояние

Рейки сертификат II-ра степен - Работа с три символа и мантри,  лечение, лечение от разстояние

III-та степен - Рейки Учител

Рейки сертификат IIІ-та степен - Рейки  учител


Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности